صدها فایل برای دانلود قرار داده شده است.

دریافت انواع جزوه درسی، نمونه سوال، پاورپوینت، طرح توجیحی و ...

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

lاهداف اين مبحث : 
lدر پايان اين مبحث شما بايد بتوانيد :

 

         1 -  انواع مطالعات اپيدميولوژيك را نام برده و تعريف نمائيد .

         2 -  مراحل طراحى هر يك از آنها را بشناسيد .

         3 -  معايب و مزاياى هر كدام از آنها را بر شماريد.

         4 -  موارد استفاده هر يك از مطالعات را تشخيص دهيد .

 

lمطالعات مشاهده اى و مداخله اى: 
lدر مطالعات مشاهد اى محقق بدون دخالت در شرايط افراد مورد پژوهش ، فقط به ثبت مشاهدات خود از نمونه مورد تحقيق مى پردازد و بر آن اساس نتيجه گيرى مى نمايد.

 

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك

 

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك

 

lدر مطالعات مداخله اى ، پژوهشگر در شرايط افراد مورد پژوهش تغييراتى را اعمال كرده و آنگاه اثر شرايط جديد را بر افراد مورد پژوهش مى سنجد .
 
lانواع مطالعات توصيفى: 

  1  - گزارش موردى ‌: بررسى دقيق يك پديده نادر 

  2 - سرى موردها : بررسى چندين مورد از يك پديده نادر

  3 -  مقطعى: بررسى كمى و كيفى متغيرها ئى كه در يك مقطع مشخص در جامعه وجود دارند ، مانند :

             - سر شمارى ها

             - بررسى فراوانى و يا شيوع يك بيمارى

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك

 

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك از لینک زیر استفاده کنید:


 1. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply
  1. Denise Lopez 04 April 2017

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

   reply
  2. Denise Lopez 04 April 2017

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

   reply
 2. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply
 3. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply

leave comment

Need Support?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem praesentium nisi, deserunt fugit eius cupiditate sit similique quia magni rerum aperiam cum veniam a, omnis accusantium, laboriosam reiciendis, explicabo facilis?

support