صدها فایل برای دانلود قرار داده شده است.

دریافت انواع جزوه درسی، نمونه سوال، پاورپوینت، طرح توجیحی و ...

پاورپوینت آماده پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS - صد و شصت اسلاید

پاورپوینت آماده پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS

پاورپوینت آماده پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS

پول شما وزندگی شما

http://jangalsell.sellfile.ir/

هدف اصلی تحلیل عاملی تشریح همبستگی‌های بالای موجود بین تعداد زیادی متغیر است که از طریق تعداد اندکی متغیرهای اساسی غیر قابل مشاهده و غیر قابل اندازه‌گیری صورت می‌پذیرد که عامل (یا متغیر یا نهفته یا پنهان یا مکنون) نامیده می‌شوند. تحلیل عاملی تحت دو وضعیت پژوهشی به کار گرفته می‌شود. در وضعیت اول پژوهشگر هیچ‌گونه ایده یا پیش فرضی در مورد علت همبستگی مشاهده‌ها ندارد و بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها تفسیری ارائه می‌دهد. این نوع از تحلیل عاملی را اکتشافی می‌نامند.

در وضعیت دوم پژوهش‌گر یک یا چند فرضیه‌ی ذهنی در مورد عامل‌های ایجاد کننده‌ی همبستگی در بین متغیرها در تصور خویش دارد و بر اساس آن یک چارچوب مفهومی برای خود به وجود می‌آورد و می‌خواهد بررسی کند که آیا این فرضیه‌ها به کمک داده‌های مربوط به آن متغیرها تایید می‌شوند یا خیر؟ این نوع تحلیل عامی را تاییدی می‌نامند که تحلیل مسیر و تحلیل مدل‌یابی معادله‌های ساختاری از مصادیق این نوع تحلیل محسوب می‌شوند

پاورپوینت آماده پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS

پاورپوینت آماده پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS

این آزمون ٬ نوعی آزمون ناپارامتری است که از جنبه‌ی کاربرد در تحلیل فرضیه‌ها٬  هم‌ردیف آزمون پارامتری T دو نمونه‌ای می‌باشد. آزمون کای دو دو بعدی (Χ۲) یک آزمون ناپارامتری می‌باشد که در آن بر مبنای فراوانی‌ مشاهده‌شده و فراوانی‌ مورد انتظار به بررسی تفاوت بین مقادیر دو ‌تر دو جامعه مستقل پرداخته می‌شود. از آن‌جا که هدف بررسی مقادیر دو متغیر درون جامعه‌های متفاوت است٬ از این آزمون برای بررسی فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود. به عنوان مثال در صدد بررسی تفاوت میان مردان و زنان در استفاده از خدمات تحلیل  آماری و ترجمه می باشیم

پاورپوینت آماده پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS

پاورپوینت آماده پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS

با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری از میزان 0/017 در ردیف g  مربوط به دو متغیر وابسته D2 و D3 مشخص می شود تفاوت معناداری در این دو متغیر مشاهده شده است.علت میزان استاندارد 0/017 وجود سه متغیر وابسته می باشد که میزان 0/05 بر سه تقسیم شده است.اعداد گزارش شده در ستون آخر نیز مقادیر مجذور اتای سهمی می باشد  که مجددا گزارش شده است و به عنوان نمونه نشان می دهد در متغیر D3 میزان 30 درصد از واریانس این متغیر برای متغیر G تبیین شده است

 

 

نتیچه پایانی نشان داد که تفاوت معناداری در میان گروه های مورد بررسی وجود دارد تحلیل متغیرهای وابسته به تنهایی نشان داد که در دو متغیر تعداد دفعات مراجعه مجدد مشتری به موسسه و تعداد تماس های تشکر و قدردانی از خدمات(D2-D3) تفاوت معنادار وجود دارد

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت آماده پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS است

برای دانلود کل پاورپوینت آماده پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS از لینک زیر استفاده کنید:


 1. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply
  1. Denise Lopez 04 April 2017

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

   reply
  2. Denise Lopez 04 April 2017

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

   reply
 2. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply
 3. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply

leave comment

Need Support?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem praesentium nisi, deserunt fugit eius cupiditate sit similique quia magni rerum aperiam cum veniam a, omnis accusantium, laboriosam reiciendis, explicabo facilis?

support