صدها فایل برای دانلود قرار داده شده است.

دریافت انواع جزوه درسی، نمونه سوال، پاورپوینت، طرح توجیحی و ...

پاورپوینت در حیطه شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها - 20 اسلاید

پاورپوینت در حیطه شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها

پاورپوینت در حیطه شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها

پول شما و زندگی شما

http://ensani.sellfile.ir/

vعناوین کارگاه
v تعریف شاخص ها
vمعيارهاي ارزيابي شاخص ها
vشاخص های بیمارستانی و کاربرد آن ها
vپاره ای از شاخص های بیمارستانی
vآشنایی با ماده 193 و 89 در برنامه سوم و چهارم توسعه
vمنابع مختلف استانداردها و اطلاعات بیشتر در خصوص شاخص ها
vمسائل ومشکلات آماری موجود
vراهکارها

پاورپوینت در حیطه شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها

پاورپوینت در حیطه شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها

 
vشاخص های بیمارستانی و کاربرد آنها

شاخص ها نه تنها برای اندازه گیری متغیرهای موردنظر مانند سطح سلامت در یک جامعه مورد نیاز است بلکه برای مقایسه سطح سلامت در یک منطقه یا مناطق دیگر و یا یک کشور با کشورهای دیگر به کار می رود.

پاره ای از کاربرد شاخصهای بیمارستانی عبارتند از :

vبهره برداری از تسهیلات بیمارستانی برای مراقبت کامل از بیمار
vبرنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی خدمات بیمارستانی در محدوده جغرافیایی معین
vبهره برداری  و استفاده اقتصادی از تسهیلات بیمارستانی در برنامه های بهداشتی و شبکه بهداشت و درمان در سطح منطقه ای و ملی
vارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیکی در جمعیت تحت پوشش

پاورپوینت در حیطه شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها

پاورپوینت در حیطه شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها

 
vماده 89 برنامه پنج ساله چهارم توسعه در استمرار اجرا و پياده سازي  ماده 193 برنامه سوم توسعه مورد طراحي ، پيشنهاد و تصويب قرار گرفت. با اينحال دو تفاوت عمده را مي توان بين اين دو ماده قانوني مشاهده نمودكه يكي از آنها بعنوان مكمل برنامه و ديگري بعنوان يك تغيير محتوايي و استراتژيك محسوب مي گردد. اين تفاوتها عبارتند از:
vماده 193 فقط به سطح بندي خدمات بستري و اورژانس مي پردازد در حاليكه ماده 89 كليه خدمات نظام سلامت را در بخش اجرايي (خدمات درمان بستري، درمان سرپايي، تشخيصي و نظام شبكه سلامت) مورد توجه قرار مي دهد.
vماده 193 با يك رويكرد منطقي هم بخش خصوصي و هم دولتي را مورد توجه  قرار مي داد در حاليكه ماده 89 با خارج كردن بخش خصوصي از قالب برنامه ريزي ، موجب تغيير زاويه قابل توجه در امتداد برنامه سوم شده است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها  است

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها  از لینک زیر استفاده کنید:


 1. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply
  1. Denise Lopez 04 April 2017

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

   reply
  2. Denise Lopez 04 April 2017

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

   reply
 2. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply
 3. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply

leave comment

Need Support?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem praesentium nisi, deserunt fugit eius cupiditate sit similique quia magni rerum aperiam cum veniam a, omnis accusantium, laboriosam reiciendis, explicabo facilis?

support