صدها فایل برای دانلود قرار داده شده است.

دریافت انواع جزوه درسی، نمونه سوال، پاورپوینت، طرح توجیحی و ...

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر) - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر)

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر)

پول شما و زندگی شما

http://arteshha.sellfile.ir/

پیوند کووالانسی
برخی از گروه های عاملی که در فعالیت کاتالیکی آنزیم نقش اساسی ندارند،می توانند به پیکره ی جسم نگه دارنده(مبدل یا غشا)متصل شوند.در این روش برای پیوند از گروه های نوکلئوفیلیک مانند SH,OH,COOH,NH2 استفاده می کنند.لازم است که واکنش در دمای پایین و PH خنثی صورت گیرد.در این روش در طی استفاده از بیوسنسور،آنزیم از دست نمی رود.
مبدل
مبدل،تغییر قابل مشاهده(فیزیکی) یا (شیمیایی) را به یک پیغام قابل اندازه گیری،که بزرگی آن متناسب با غلظت ماده یا گروهی از مواد مورد سنجش است،تبدیل می نماید.چنین عملی ازتلفیق دو فرایند متفاوت حاصل می شود.این وسیله ویژگی و حساسیت مواد بیولوژیکی را با قدرت محاسبه گری ریزپردازشگر ترکیب می نماید.
بیشتر بیوسنسورها از مبدل های الکتروشیمیایی ساخته شده اند.مبدل ها را میتوان به انواع زیر تقسیم بندی نمود:

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر)

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر)

 
مبدل های الکتروشیمیایی
پتانسومتری: این روش مبتنی بر اندازه گیری پتانسیل یک پیل در جریان صفر است.این پتانسیل با لگاریتم غلظت ماده ی مورد سنجش متناسب است.
ولتامتری: یک پتانسیل به پیل اعمال می گردد تا اکسایش (یا کاهش)ماده ی مورد سنجش اتفاق افتد و یک افزایش یا کاهش در جریان پیل ایجاد شود.این روش به آمپرمتری معروف است.
رسانایی سنجی: محلول های حاوی یون هادی الکترون هستند.بزرگی این رسانایی در اثر واکنش شیمیایی تغییر می یابد.رابطه ی بین رسانایی و غلظت به طبیعت واکنش وابسته است.

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر)

پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر)  است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با بیوسنسور (زیست حسگر)  از لینک زیر استفاده کنید:


 1. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply
  1. Denise Lopez 04 April 2017

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

   reply
  2. Denise Lopez 04 April 2017

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

   reply
 2. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply
 3. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply

leave comment

Need Support?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem praesentium nisi, deserunt fugit eius cupiditate sit similique quia magni rerum aperiam cum veniam a, omnis accusantium, laboriosam reiciendis, explicabo facilis?

support