صدها فایل برای دانلود قرار داده شده است.

دریافت انواع جزوه درسی، نمونه سوال، پاورپوینت، طرح توجیحی و ...

پاورپوینت مفید آشنايی با آمار توصيفي - 55 اسلاید

پاورپوینت مفید آشنايی با آمار توصيفي

پاورپوینت مفید آشنايی با آمار توصيفي

پول شما و زندگی شما

http://daryasell.sellfile.ir/ 

در عصر حاضر كسي نميتواند منكر این واقعیت باشد كه آمار نقشي لاینفک در زندگي روزمره ما بازي ميكند. اخبار روزانه رسانههاي گروهی با گزارشی از وضع هوا به پایان ميرسندو در طول اخبار، به جریانهای بازار بورس و سهام اشاره ميشود و روزنامهها خبر از افزایش نرخ اجناس ميدهندو...

آمار به عنوان پايه يك روش و راه موثر در بررسی مسائل موجود، در بسیاری از زمينههاي علمي از جمله جامعه شناسي، کشاورزی، فيزيك و....به كار گرفته ميشود. در دانش امروزي، معمولا سعی ميشود كه اطلاعات موجود در يك زمينه خاص، در قالب اعداد نمایش داده شود تا به هنگام تجزیه و تحلیل اطلاعات، فهم بهتری از پدیده مورد مطالعه به دست آمده و امکان مقایسه فراهم گردد. در يك جمله آمار مجموعهاي از روشهای جمع آوری، تهيه وتنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات است كه براي كسب يك يا چند نتیجه به خدمت گرفته ميشود.

پاورپوینت مفید آشنايی با آمار توصيفي

پاورپوینت مفید آشنايی با آمار توصيفي

آمار توصيفي:

براي بررسی اندازه قد دانشجویان بیست ساله يك شهر، انتخاب مثلا 150 نفر از بین اين جمعیت به طور تصادفی، يا انتخاب 100 لامپ به تصادف از لامپهاي توليدي يك کارخانه در يك روز معین، براي تعيين كيفيت لامپهاي توليدي اين کارخانه مثالهايي از نمونه تصادفی هستند.

اين نمونه وقتي مفيد و قابل قبول خواهد بود كه بتواند نماينده خوبي براي كل جمعيت مورد مطالعه باشد. با توجه به اهميت اين موضوع شاخهاي از آمار تحت عنوان نظريه نمونهگيري با بررسي نمونهاي به اين امر مهم ميپردازد. در بسياري از موارد، معمولا نمونه تصادفي ساده را در نظر ميگيرند.

قسمتي از جمعيت را كه طبق قاعده و ضوابط خاصي، براي مطالعه خصوصيتي از جمعيت انتخاب ميشود، يك نمونه از جمعيت ميناميم.

پاورپوینت مفید آشنايی با آمار توصيفي

 

پاورپوینت مفید آشنايی با آمار توصيفي

 

متن بالا تنها دو اسلاید از پاورپوینت مفید آشنايی با آمار توصيفي است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید آشنايی با آمار توصيفي از لینک زیر استفاده کنید:


 1. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply
  1. Denise Lopez 04 April 2017

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

   reply
  2. Denise Lopez 04 April 2017

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

   reply
 2. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply
 3. Denise Lopez 04 April 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

  reply

leave comment

Need Support?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem praesentium nisi, deserunt fugit eius cupiditate sit similique quia magni rerum aperiam cum veniam a, omnis accusantium, laboriosam reiciendis, explicabo facilis?

support